Foto: Sandra Backlund, Sallyhill

UTBYGGNAD AV TUNNELBANAN OCH ÖKAD BOSTADSBEBYGGELSE I STOCKHOLMS LÄN


2013 års Stockholmsförhandling leddes av förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman. De utsågs av regeringen för att förhandla fram en överenskommelse om en utbyggnad av Stockholms tunnelbana och ett ökat bostadsbyggande för att möta den kraftiga befolkningsökningen i Stockholmsregionen. 

Fyra tunnelbanesträckningar och 78 000 bostäder

Den 11 november 2013 presenterades en överenskommelse mellan regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder. Förhandlingen med Stockholms läns landsting och berörda kommuner innebär att tunnelbanan nu kommer på plats snabbare än den annars hade gjort. 2013 års Stockholmsförhandling har också sett över nivåerna för trängselskatten. Uppdraget delrapporterades den 20 december 2013.        

Återstående uppgifter hanteras i nya förhandlingar

När Sverigeförhandlingen tillsattes, så avvecklades 2013 års Stockholmsförhandling och de återstående uppgifterna lämnades över till den nya organisationen.

I december 2014 överlämnades en uppföljning och rapportering till regeringen avseende de avtal som ingåtts om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län. Rapporten kan du hämta här.

Läs mer om Sverigeförhandlingen här