ÖVERENSKOMMELSE OM FYRA NYA TUNNELBANESTRÄCKNINGAR OCH 78 000 BOSTÄDER

2013 års Stockholmsförhandling har träffat en överenskommelse med Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

Överenskommelsen innebär att tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att blå linje byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med grön linje för kraftigt ökad kapacitet genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär nio nya stationer och en ökad tillgänglighet till flera delar av centrala Stockholmsregionen. Utbyggnaden av tunnelbanan startar senast 2016 och de tidigaste delarna börjar trafikeras cirka år 2020.

En utbyggd tunnelbana skapar förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse. Överenskommelsen innebär också att kommunerna åtar sig att själva eller genom annan markägare/entreprenör uppföra ca 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde fram till år 2030.

En höjd och breddad trängselskatt för att åtgärda trängseln i vägnätet möjliggör en finansiering av närmare hälften av de 19,5 miljarder som är investeringskostnaden för dessa tunnelbaneutbyggnader. Därutöver bidrar staten med ytterligare en fjärdedel, kommunerna med ännu mer och landstinget betalar utöver 650 miljoner för infrastrukturen även hela kostnaden för fordon och depå.

En utbyggnad av tunnelbanan och ökat bostadsbyggande skapar förutsättningar för Stockholm att växa hållbart och attraktivt.

Läs hela överenskommelsen här (pdf)
Läs pressmeddelandet här (pdf)
Frågor och svar (pdf)
Debattartikel av Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund (länk till DN Debatt)