Öppet hus om överenskommelsens betydelse för bostadsbyggandet

18 december 2013

På bilden: Anna Modin,  2013 års Stockholmsförhandling, Anders Ekengren, Nacka kommun och Emilie Grind, Järfälla kommun. 

Det råder ingen tvekan om att en utbyggd tunnelbana skapar förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse. 2013 års Stockholmsöverenskommelse innebär att kommunerna åtar sig att själva eller genom annan markägare/entreprenör bygga 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde fram till år 2030.

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landstings funktion för Tillväxt, miljö och regionplanering ordnade Öppet hus för boendeplanering den 10 december 2013. Temat var ”Vad betyder 2013 års Stockholmsöverenskommelse för bostadsbyggandet?”.

Många frågor kom upp på mötet. Bland annat var åhörarna intresserade av hur privat medfinansiering kan gå till. Flera frågor rörde kommunernas åtaganden om bostadsbyggande och de nya arbetssätt som Nacka och Järfälla nu ser framför sig. Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun, reflekterade över kostnader som uppstår i samband med satsningen och den stora utmaning som kommunen har framför sig. Publiken var också intresserad av om regeringen kommer att fortsätta arbeta på det här sättet med ytterligare satsningar.

Anna Modin, utredningssekreterare i 2013 års Stockholmsförhandling, Emilie Grind, stadsbyggnadsstrateg i Järfälla kommun och Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun, berättade om överenskommelsen för åhörare från kommuner och byggföretag i regionen.