Överenskommelsens parter gör gemensam studieresa

21 april 2014

En viktig förutsättning för ett fortsatt framgångsrikt arbete med tunnelbanans utbyggnad och det ökade bostadsbyggandet är gott samarbete i ömsesidigt förtroende mellan överenskommelsens parter. I syfte att ta del av internationella erfarenheter och kunskaper om värdeåterföring reste Stockholmsförhandlingens parter gemensamt på en studieresa till London och Amsterdam.

I London byggs en tågtunnel under centrala London som ska möjliggöra Londons fortsatta position som världsstad. Tågtunneln, Crossrail, finansieras till betydande del av privata aktörer genom en rad olika instrument för värdeåterföring.

I Amsterdam har kommunen bildat ett särskilt bolag för området Amsterdam Zuid. Bolaget arbetar tätt tillsammans med region och stat och ska bland annat åstadkomma en värdeåterföring för att finansiera att den statliga vägen som passerar Zuid förläggs i tunnel.