Arbetet med nyttoanalysen

16 april 2013

Det pågår just nu ett omfattande arbete med den så kallade nyttoanalysen.

Stockholmsförhandlingen träffar intressenter, i första hand stora fastighetsägare, utmed de möjliga förlängningarna. De får information om Stockholmsförhandlingens syfte och arbete och de berättar om planerna för deras fastighetsinnehav. Syftet är att ge intressenterna en möjlighet att uttrycka i vilken mån tunnelbanans utbyggnad är till nytta för dem och vad effekten för platsen skulle bli.

Underlaget är en viktig del för bedömningen av nyttan av tunnelbanans utbyggnad och de olika sträckningarna. Nyttoanalysen kan ligga till grund för medfinansiering.

Här är några av de intressenter som förhandlingen har träffat;

Stena Fastigheter
Humlegården
Veidekke
HSB
Karolinska institutet
Akademiska hus
MTR Stockholm
Unibail-Rodamco
Brostaden
Kinnarps
AB Sagax
IKEA och Ikano
JM
Kvarnholmen Utveckling A
Folksam
Skanska
Locum