Arbetet med Stockholms nya tunnelbana har startat

21 april 2014

Arbetet med Stockholms nya tunnelbana har dragit i gång. Stockholms läns landsting, som ansvarar för utbyggnaden, inrättade den 1 mars en särskild förvaltning med ansvar för den nya tunnelbanan. Nyutnämnd förvaltningschef är Riggert Anderson, som närmast kommer från Trafikverket där han var projektchef för Förbifart Stockholm. Dessförinnan arbetade han i många år med Citybanan.

Nu ska han och medarbetarna bygga upp en projektorganisation för den största utbyggnaden av tunnelbanan i modern tid. Nästan två mil nya spår och nio nya stationer fördelade på fyra sträckningar. Så omfattande utbyggnader av tunnelbanan som initierats i och med 2013 års Stockholmsförhandling, har inte skett sedan dagens tunnelbana byggdes. Det är 40 år sedan Stockholm fick Blå linjen.

En övergripande organisation har ritats upp. Nu bygger Riggert Anderson tillsammans med dryga tiotalet medarbetare upp en helt ny projektorganisation. Det sker i en egen landstingsförvaltning – skild från Trafikförvaltningen, som sedan övertar förvaltningen av färdig tunnelbana.

Den nya tunnelbanan är ett omfattande och komplext projekt som ska bemannas med specialkompetens för alla faser, från planering och projektering till genomförande. Organisationen byggs upp med både fast anställd personal och med konsulter. Just nu ska bland annat projektchefer för de olika utbyggnadssträckorna och chefer till förvaltningsorganisationen avropas.

Bemanningen av förvaltningen och projektet sker samtidigt som planeringen av verksamheten är i gång för utbyggnaderna. Det krävs eftersom det är en strikt tidplan för hela utbyggnaden. Att verka för god samverkan med berörda, inte minst med allmänheten som berörs av utbyggnaden, är grunden för arbetet med den nya tunnelbanan. Det första spadtaget är inte långt borta på sträckan Odenplan – Hagastaden – Arenastaden.