Besök hos SABO

17 maj 2013

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), är bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Catharina Håkansson Boman besökte SABO den 16 april och träffade där vd:ar för de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholms län. De lyfte fram hyresrätterna som ett viktigt ”smörjmedel” i hela regionen och angav bland annat avsaknad av byggbar mark, höga produktionskostnader samt långa byggprocesser som skäl till att det är svårt att få fart på byggandet.