Prat om bostad och tunnelbana hos Hyresgästföreningen

7 oktober 2013

Den 7 oktober bjöd Hyresgästföreningen in till diskussion om situationen på bostadsmarknaden i Stockholm. HG Wessberg var på plats på Debaser Medis, där mötet hölls. Intresset var stort från såväl ungdomar som tunga befattningshavare när HG beskrev de förhandlingar som just nu pågår om hur tunnelbanan ska förlängas. Han var tydlig med att till dess en överenskommelse är sluten, så ligger i princip alla frågor öppna. Det underströks hur viktigt det har varit för regeringen att få fart på bostadsbyggandet i Stockholm genom förhandlingsuppdraget. Förväntningarna är stora på att en utbyggnad av tunnelbanan ska vara en viktig del i att få till en ökad bostadsbebyggelse.