Ett steg närmare byggstart

7 januari 2014

Den 11 november presenterades en överenskommelse mellan 2013 års Stockholmsförhandling och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun om fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder. Den 7 januari samlades alla parter på Gullmarsplans tunnelbanestation och undertecknade avtalen som reglerar överenskommelsen och hur processen ska drivas framåt.

Nu ska avtalen överlämnas till regeringen och respektive kommun- och landstingsfullmäktige för att godkännas. När väl detta är klart samt att beslut har tagits i riksdagen om trängselskatt och regeringen har fattat beslut om nationell plan för transportsystemet kan processen gå vidare när det gäller projektering med mera. Utbyggnaden av tunnelbanan startar senast år 2016 och de tidigaste delarna börjar trafikeras cirka år 2020.

Bilder från signeringen på Flickr

Länk till överenskommelsen