Förhandlarna på kommunturné

21 maj 2013

I mars träffade förhandlarna de kommuner som är närmats berörda av Stockholmsförhandlingens arbete. Syftet med mötena var att skapa kontakter, lyssna på kommunernas presentationer av sina planer, berätta om förhandlingsarbetet och tidplanen för förhandlingen. Efter dessa initiala kontakter sker nu täta tjänstemannakontakter.

I början på mars träffade förhandlarna Solna stad. Här deltog Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Kristina Tidestav, stadsdirektör och Sten Hultquist, projektchef på Råsta projektutveckling AB. De tog emot i Råsta projektutvecklingslokaler mitt i den framväxande Arenastaden.

Förhandlarna har också träffat Nacka kommun. Alliansen i kommunstyrelsen tog emot tillsammans med delar ur tjänstemannaledningen. Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, Stefan Saläng, Cathrin Bergenstråhle, Hans Peters, Jan-Eric Jansson, Lena Dahlstedt (stadsdirektör), Anders Ekengren (stadsbyggnadsdirektör) deltog på mötet. Med hjälp av det stora flygfotot i kommunhusets entré gjordes en ”utflykt” till Nackas olika delar.

I slutet på mars bjöd Stockholms stad in till träff. Deltog gjorde Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande, och Ulla Hamilton, tillsammans med stadsdirektör Irene Svenonius.

Järfälla kommun och Sundbybergs stad var sist ut. Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande, Rasmus Törnblom (politisk sekreterare), Elisabeth Särenfors (kommundirektör), Emelie Grind (stadsbyggnadsstrateg) och Mats O Johansson (kommunikationsdirektör) bjöd på en bussrundtur från Jakobsbergs centrum, genom Veddesta till Barkarbystaden. Mötet hölls i en modern byggbarack med utsikt över den framväxande Barkarbystaden.

I Sundbyberg träffade förhandlarna Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande och Göran Langer, förvaltningschef Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. De tog emot i kommunens lokaler i Rissne.