Intensiva förhandlingar under hösten

4 september 2013

I slutet av augusti återupptog 2013 års Stockholmsförhandling de förhandlingar med kommunerna och Stockholms läns landsting som inleddes ("Förhandlingarna inledda", artikel 26 juni). Diskussionerna kommer att fortgå under hösten och rör sträckningsval, finansiering och ömsesidiga åtaganden. 

Senast vid årsskiftet kommer förhandlingspersonerna att överlämna sitt förslag på nya tunnelbanesträckningar till regeringen.

Se intervjuer med förhandlingspersonerna nedan.

(Vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvalitén.)