Hissresor till tunnelbanan i Spanien

28 maj 2013

Barcelona har, på grund av sina nivåskillnader, stora erfarenheter av att bygga och utforma tunnelbanestationer som ligger djupt under markytan. Här ligger vissa tunnelbanelinjer så djupt under marken att det enda alternativet är att ta hissen (ca 30 sekunder) ner till perrongen, rulltrappor är inte en möjlighet

I maj reste Catharina Håkansson Boman, Erik Bromander och Sven-Åke Eriksson från Stockholmsförhandlingen tillsammans med företrädare för Landstingets Trafikförvaltning (f.d. SL) till Spanien. Besök i Madrid och Barcelona stod på agendan. Syftet med besöket i Barcelona var just att studera djupa stationer, vilket kan bli en realitet på Södermalm.

I Madrid var tanken, liksom vid tidigare besök i Helsingfors, att studera och jämföra Sveriges byggnationer av spårtunnlar med andra länders pågående byggnationer. Även om alla förhållanden inte är jämförbara är det ofta möjligt att dra både positiva och negativa erfarenheter av projekten.

I Spanien har stor möda lagts på säkerhetsaspekterna samt att göra stationsmiljön så tilltalande för resenärerna som möjligt. På resan studerades även aktuella tunnelbyggnadsprojekt med fokus på säkerhet och utrymningsvägar.

Rapport: Studieresa till Madrid och Barcelona i maj 2013