Hur bygger Finland tunnelbana?

14 mars 2013

I mitten på mars åkte förhandlarna och hela kansliet till Helsingfors för att få en bild av hur finländarna arbetar med sin tunnelbaneutbyggnad. En huvudfråga var varför deras utbyggnad kostar mindre än vad en utbyggd tunnelbana i Stockholm skulle komma att kosta. I alla fall enligt de uppgifter förhandlarna fått så här långt.

Sverige och Finland har liknande topografi och berggrund och till synes liknande förutsättningar i stort. Det förekommer dock vissa skillnader i dimensioner och finländarna har valt andra tekniska lösningar som påverkar priset. Även finansieringstekniken skiljer sig åt. Finland har goda förutsättningar genom sin lagstiftning eftersom den tillåter att man delar kostnader med de som får störst nytta av investeringen. Även Stockholms läns landsting har varit på studiebesök i Finland och de finslipar nu sina kalkyler.