Infrastrukturministern tog emot 2013 års Stockholmsförhandlings delrapport

20 december 2013

I dag överlämnade regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman ”Utbyggd tunnelbana för fler bostäder - delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling” till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Delrapporten är en redovisning av överenskommelsen om utbyggd tunnelbana och ökat bostadsbyggande.

- I dag är en stor dag då vi har levererat det underlag som regeringen behöver för att utbyggnaden av tunnelbanan och bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ska kunna skjuta ny fart, säger HG Wessberg.

- Överenskommelsen och de bedömningar som den enligt vår delrapport vilar på visar att Stockholmsregionen kan fortsätta växa långsiktigt och hållbart, säger Catharina Håkansson Boman.

Slutrapport ska överlämnas till regeringen i december 2014.