Klubbat och klart!

17 mars 2014

Nu har avtalen om utbyggd tunnelbana och ökat bostadsbyggande klubbats i parternas fullmäktigeförsamlingar.

Avtalen som skrevs under den 7 januari har godkänts med bred majoritet i Stockholms, Nackas, Solnas och Järfällas kommunfullmäktigeförsamlingar. Även Landstingsfullmäktige har behandlat frågan och med bred majoritet beslutat att godkänna avtalen.

Nu återstår för riksdagen att fatta beslut om förändrad trängselskatt. Detta beräknas ske den 26 mars. Regeringen ska sen besluta om den nationella transportplanen för 2014-2025 och därefter godkänna avtalen. Sedan är allt klubbat och klart och den konkreta planerings- och byggprocessen kan gå vidare.

Tips! På respektive organisations webbplats går att läsa handlingar, protokoll och se webbsändningar från fullmäktige.