Tunnelbaneavgreningen mot Gullmarsplan

28 augusti 2013

Landstingets trafikförvaltning har, på uppdrag av Stockholmsförhandlingen, arbetat fram två kompletterande underlagsrapporter avseende alternativen med en tunnelbaneavgrening mot Gullmarsplan. 

Den ena rapporten belyser möjligheten att, ur ett tekniskt perspektiv, kunna bygga grenen mot Gullmarsplan före grenen mot Nacka. Den andra rapporten belyser möjligheten för ett alternativt stationsläge inom Slakthusområdet, och konsekvenser av detta.

Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje

Komplettering: Investeringskostnad vid utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före tunnelbana till Nacka