Kunskapsunderlag om trängselskatt överlämnat till Stockholmsförhandlingen

26 juni 2013

Fr v. Jonas Eliasson, Hélène Bratt, HG Wessberg, Catharina Håkansson Boman, Erik Bromander. Foto: Sandra Backlund, Sallyhill.

Trafikverket har tillsammans med KTH tagit fram ett kunskapsunderlag kring hur höjda och bredare intäkter av trängselskatten kan komma att bidra till finansieringen av tunnelbanans utbyggnad. Rapporten om detta har i dag överlämnats till förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman vid ett seminarium på KTH. 

- Vi vill tacka Trafikverket och KTH för den här genomgången. Nu är det dags för oss att utvärdera de olika alternativen för utformning av trängselskatten som presenteras i rapporten, sedan lämnar vi i vår tur ett förslag som regeringen har att ta ställning till, säger HG Wessberg. 

Helena Sundberg, regionchef på Trafikverket inledde seminariet och rapporten presenterades av Hélène Bratt, planerare på Trafikverket och Jonas Eliasson, professor på KTH.

Här finns rapporten Förändrade trängselskatter i Stockholm. Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling som pdf. Bild att ladda ner finns på Flickr.