Tunnelbaneavgreningen mot Gullmarsplan

28 augusti 2013

Landstingets trafikförvaltning har, på uppdrag av Stockholmsförhandlingen, arbetat fram två kompletterande underlagsrapporter avseende alternativen med...

Tunnelbana och socialt kapital

28 juni 2013

2013 års Stockholmsförhandling har tagit fram en analys av tunnelbanans effekter för det sociala kapitalet....