Trafikförvaltningen och förstudien

26 mars 2013

Stockholms läns landstings Trafikförvaltning arbetar intensivt med förstudien för förlängningen från Kungsträdgården till Nacka, samt...