Regeringen har godkänt avtalen

8 april 2014

Regeringen har nu godkänt Stockholmsförhandlingens avtal. Avtalen, som skrevs under av parternas företrädare den 7 januari, förutsatte beslut av regeringen och respektive parts högsta beslutande församling. Tidigare under vårvintern har de fyra kommunernas fullmäktigeförsamlingar och landstingsfullmäktige godkänt avtalen med bred majoritet, och därefter har nu regeringen godkänt avtalen