Restidsvinster vid tunnelbana mot Gullmarsplan

11 september 2013

Landstingets trafikförvaltning har tagit fram en kompletterande rapport som belyser konsekvenser för restidsvinster om en tunnelbana mot Gullmarsplan byggs före en tunnelbana till Nacka.

Läs rapporten Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före tunnelbana till Nacka

Tidigare artikel: Två kompletterande underlagsrapporter avseende alternativen med en tunnelbaneavgrening mot Gullmarsplan.