Samverkan viktigt för att få fart på bostadsbyggandet

21 oktober 2013

Varför har tunnelbaneutbyggnad seglat upp på agendan och hur ser förmågan att planera infrastruktur och bostäder ut i Stockholmsregionen? Det var frågor som diskuterades vid Boforum, som arrangerades av Veritas PR & Communications tisdagen den 15 oktober. Catharina Håkansson Boman gav en kort bakgrund till Stockholmsförhandlingen och deltog i ett samtal tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd (s), och Anna Wersäll, Handelskammarens trafikexpert. Vidare deltog Britta Blaxhult från Veidekke, Nancy Mattsson, JM, Jennie Kastengren, Jernhusen och Mats Gerdau, kommunstyrelseordförande i Nacka, i seminariet som rönte stort intresse. Det rådde stor enighet om behovet av nya bostäder och tunnelbana men också om att alla berörda aktörer behöver samverka för att det ska bli fart på byggandet.