Station cirka 100 meter under marken

18 december 2013

I 2013 års Stockholmsöverenskommelse kommer sträckan Kungsträdgården – Södermalm att gå i berget långt under Saltsjön. Detta för att spara kostnader och för vattenmiljöns skull. En effekt är emellertid att station Sofia hamnar djupt under gatunivå, cirka 100 meter, och nu utreds hur det skulle kunna gå att tryggt och snabbt ta sig med hissar mellan spärrar och perrong.

Redan i maj gjorde Stockholmsförhandlingen tillsammans med Stockholms läns landsting en studieresa till djupa hissmiljöer i Spanien. Landstinget går nu vidare och fördjupar kunskaperna.

En nyligen gjord utredning om hur människor upplever hissmiljöer drar slutsatsen att hiss som transport mellan perrong och spärrar är att föredra under vissa omständigheter. Hissmiljöerna bör vara välfungerande, rena och insatser göras för att öka tryggheten, så som personal, övervakningskameror och upplyst miljö. Utredningen heter "Människors beteende i hissmiljöer och inställning till tunnelbanestationer där hiss är primärt färdsätt" MTO Säkerhet, på uppdrag av Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, november 2013.