Stockholm växer så det knakar

26 augusti 2013

De senaste åren har befolkningen i Stockholm ökat med cirka 35 000 personer årligen, och de kommande 20 åren förväntas länet växa med ytterligare en halv miljon människor. Stockholm växer alltså så det knakar och behovet av bostäder och fungerande kollektivtrafik likaså.

Färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att under första halvåret 2013 ökade befolkningen i Stockholms län med 17 856 personer. I dag bor det därmed totalt 2 144 826 personer i Stockholms län. Under samma tid ökade hela landets befolkning med 40 543 personer - inklusive Stockholm.

Antalet nyinflyttade till Stockholm från andra delar av Sverige översteg antalet som flyttade ut med 3274 personer under första halvåret. Det är också fler som flyttar till Stockholm från utlandet än som flyttar ut.

Vidare landade nettotillskottet på 7079 barn (dvs. antalet nyfödda minus dem som avlidit), vilket är en ökning om man jämför med 2012.