Förhandlingarna inledda

26 juni 2013

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman har i dag inlett konkreta förhandlingar med närmast berörda kommuner och Stockholms läns landsting om fyra tunnelbanesträckor.

Att förlänga tunnelbanan till Nacka är ett självklart ingångsvärde i arbetet. Därutöver föreslår Stockholmsförhandlingen också att denna satsning förstärks med tunnelbaneutbyggnad också till Hagastaden, från Akalla till Barkaby samt en avgrening mot Söderort via Gullmarsplan. Det förslag som nu börjar förhandlas skulle innebära att tunnelbanans blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka. Dessutom föreslås en avgrening till Gullmarsplan, och vidare på den befintliga Hagsätragrenen. På så sätt möjliggörs ökad trafik på gröna linjens tre nuvarande grenar i söderort, vilket möjliggör ytterligare bostadsbyggande.

Solna har expanderat kraftigt och bygger många bostäder. Stockholmsförhandlingen bedömer att en kollektivtrafikförstärkning till Nya Karolinska är nödvändig, och föreslår i förhandlingarna att Odenplan får tre spår där en ny sträckning görs till Hagastaden. På så sätt kan fler bostäder byggas där samtidigt som det blir enklare att ta sig till det nya sjukhuset. Denna utbyggnad möjliggör på sikt också en framtida tunnelbaneutbyggnad till exempelvis Arenastaden. I förhandlingen ingår också en förlängning av tunnelbanan från Akalla till Barkaby. Denna lösning ger stora möjligheter till bostadsbyggande samt knyter ihop tunnelbanenätet med pendeltåg vid Barkarby station. Denna sträckning möjliggör stor nybyggnation och kan leda till stora sekundäreffekter, det vill säga att flera områden som inte ligger i direkt anslutning till tunnelbanan blir mer attraktiva för byggande.

Genom att alla dessa objekt kan genomföras maximeras möjligheten till bostadsbyggande. Stockholmsförhandlingen går därmed så långt det är möjligt inom givna ramar och börjar i dag förhandla en rekordstor modernisering av trafiksystemet i Stockholmsregionen.

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman skriver i dag en debattartikel på DN Debatt, Stockholm. Läs artikeln "Historisk modernisering av Stockholms tunnelbana" här. 

Här finns en karta över föreslagna tunnelbanedragningar som pdf.