Trafikförvaltningen och förstudien

26 mars 2013

Stockholms läns landstings Trafikförvaltning arbetar intensivt med förstudien för förlängningen från Kungsträdgården till Nacka, samt idéstudier för andra berörda sträckor.

2013 års Stockholmsförhandling har träffat tjänstemännen på Trafikförvaltningen ett flertal gånger. Under mötena har de bland annat berättat om de preliminära utredningsresultaten från förstudien. Kunskapen ökar i takt med att arbetet går framåt. Trafikförvaltningen har också informerat om de erfarenheter de inhämtat från exempelvis utbyggnaden av tunnelbanan i Helsingfors.