Tunnelbana och socialt kapital

28 juni 2013

2013 års Stockholmsförhandling har tagit fram en analys av tunnelbanans effekter för det sociala kapitalet. Socialt kapital kan förklaras som graden av tillit som individer har till varandra och till samhället. Tillit är avgörande för att avtal ska träffas och transaktioner genomföras. Tilliten ökar när människor möts och när offentliga investeringar görs som dessutom är välfungerande.

Tunnelbanan möjliggör för människor att förflytta sig effektivt mellan olika platser i staden och vardagliga kontakter gynnas till fördel för både individ och företag. Analysen visar att en välriktad tunnelbaneinvestering kan få positiva effekter för regionen när det gäller socialt kapital och positiva arbetsmarknadseffekter.

Skillnaderna i tillit mellan olika områden i Stockholms län är stor i dag och oroande eftersom den i förlängningen kan leda till utanförskap. Utanförskap kostar samhället miljarder kronor. Analysen syftar till att belysa investeringens effekter för socialt kapital och är ett av flera underlag i 2013 års Stockholmsförhandling.

Rapporten "Tunnelbana som investering i socialt kapital" som pdf