Tunnelbanegranskning i New York

18 juni 2013

I slutet på maj var tiden inne för ett besök i New York. Catharina Håkansson Boman och Erik Bromander åkte dit för att studera både goda och dåliga erfarenheter av den pågående utbyggnaden av tunnelbanan där.

Precis som Stockholm hade New York inte byggt tunnelbana på väldigt länge när de påbörjade sitt bygge. Det bygge som pågår nu under andra avenyn påbörjades redan i början av 70-talet, men lades på is på grund av stadens då väldigt svaga ekonomi. New York har därför fått uppdatera sina standarder för till exempel säkerhet och utrymningsvägar, ventilation och tillgänglighet till perronger.

Att bygga tunnelbana i en så tättbebyggd miljö som på Upper East Side har ställt stora krav på kommunikationen med alla dem som berörs av bygget under tiden borrningarna och sprängningarna pågår. Detta kommunikationsarbete är något som stadens tunnelbanemyndighet har fått utveckla ochlära sig successivt. Komplexiteten har också medfört att kostnaderna kan komma att bli bortåt sex gånger högre än vad som för närvarande beräknas för Stockholm.

En del av tunnelbanebygget i New York görs av det svenska byggbolaget Skanska. Av de två utbyggnader som nu pågår sker den ena delen med traditionell anslagsfinansiering och federalt stöd. Den andra delen finansieras till viss del genom intäkter från de fastighetsägare som får nytta och glädje av utbyggnaden genom ökad rätt till exploatering i närheten av stationerna.