Trafikförvaltningen presenterar olika tunnelbanedragningar

5 juni 2013

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting (f.d. SL) har i dagarna överlämnat ett centralt underlag för förhandlingspersonernas fortsatta arbete. Rapporten omfattar flera alternativa tunnelbanedragningar och bl.a. uppgifter om prognostiserat resande och kostnader.

Underlaget omfattar;

- Alternativa sträckningar Kungsträdgården-Nacka. Här finns olika tekniska lösningar (t.ex. bergtunnel eller sänktunnel) och olika spårdragningar/stationslägen (till exempel via Slussen och inte via Slussen, via Djurgården och inte via Djurgården).

- Alternativa sträckningar som innebär att Nackagrenen också kopplas ihop med befintlig Hagsätragren.

- Alternativa sätt att förbinda Barkarby med befintlig Blå linje vid Akalla eller Hjulsta.

- Alternativa sätt att förbinda Hagastaden och nya Karolinska sjukhuset med Odenplan (till exempel genomgående trafik vid Odenplan eller en skyttel).

- Alternativa sätt att bygga ut tunnelbanan till Täby (till exempel via Gröna linjens avgrening Odenplan-Hagastaden eller genom att förlänga befintlig Röd linje från Mörby centrum).

- Möjliga åtgärder för att kunna öka kapaciteten i tunnelbanan innan utbyggnader blivit verklighet.  

Nu ska de olika tunnelbanedragningarna analyseras av Stockholmsförhandlingen. Analyserna kommer sannolikt att resultera i behov av viss kompletterande information. Samtidigt kommer Trafikförvaltningen att fortsätta studera alternativ på en successivt högre detaljnivå. Underlaget kommer sedan att vara ett av flera underlag i den kommande förhandlingen.

Underlaget från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting
(pdf-filer, klicka på dem för att läsa/ladda ner)

TUB NACKA 2013-06-05
TUB Nacka, bilaga 1
TUB Nacka, bilaga 2
TUB Nacka, bilaga 3

TUB NORDOST 2013-06-05
TUB Nordost, bilaga 1
TUB Nordost, bilaga 2