Almedalen: Växande storstäder - men hur löser vi trafik- och miljöutmaningen?

5 juli 2013

Fredagen den 5 juli deltog förhandlingspersonen Catharina Håkansson Boman vid ett seminarium i Almedalen om utmaningar i samhällsplaneringen. 

Utgångspunkten för diskussionerna var att Stockholm beräknas växa med ett Göteborg fram till 2030, vilket ställer samhällsplaneringen inför enorma uppgifter. Detta gäller framför allt att samhället klarar bostadsbyggandet och infrastrukturen. Men finns de ekonomiska resurserna, klarar samhället planeringen och hur ska vi uppfylla klimat- och miljömålen?

Övriga deltagare var Björn Hasselgren, doktorand på KTH Samhällsplanering och miljö, Mattias Lundberg på Trafikkontoret Stockholm, Christian Gustavsson, kommunalråd (m), Linköping, Jonas Nygren, kommunalråd (s), Sundbyberg och Rikard Dahlström, arbetschef på Veidekke Tunnel & bergrum. Seminariet arrangerades av Veidekke.