Vision vägleder när Nacka bygger stad

21 april 2014

Illustration: Christian Rydberg

Arbetet med att bygga ut tunnelbanan och de 78 000 bostäderna är en stor uppgift för kommunerna i överenskommelsen. I Nacka ska närmare 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser byggas på västra Sicklaön till 2030. För att klara detta måste tempot vara högt. Lika viktigt är att skapa delaktighet och acceptans för att Nacka växer.

En vision, som under hösten 2013 har vuxit fram i dialog med cirka 5 000 nackabor, har antagits och kan sammanfattas i orden nära och nyskapande. Det är en stor utmaning att bygga stad på västra Sicklaön som kräver ett gott samarbete, både inom kommunen och i samspelet med medborgare och andra aktörer. Nackas vision för västra Sicklaön är en gemensam grund att stå på.

Under våren pågår programarbeten för fyra stora delområden: Nacka strand, centrala Nacka, Plania och Henriksdal. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har sagt ja till 1 500 bostäder i Nacka strand och givit grönt ljus till att två kontorshus byggs om till lägenheter. Principer för bebyggelse-, trafik- och grönstruktur har utarbetats och kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för markanvisning. Variation och mångfald ska styra markpolitiken, därför strävar kommun efter en blandning av hyresrätter och bostadsrätter och uppmuntrar till konkurrens mellan olika aktörer.

(Illustration: Christian Rydberg)