Visioner om transportsystemet

11 april 2013

Veidekke är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. De bad om ett möte med Stockholmsförhandlingen för att presentera sina visioner om Stockholms transportsystem. Deras idé, för att stationsläget under östra Södermalm inte ska ligga alltför djupt, är att konvertera den röda linjen till en blå linje och skapa tre bytesnoder på Södermalm.

Trafikförvaltningen har också tagit del av förslaget och kommer att beakta/hantera det i ett senare skede.