Förhandlingspersonen Catharina Håkansson Boman berättar om arbetet i 2013 års Stockholmsförhandling.