Förhandlingspersonen HG Wessberg berättar om arbetet inom 2013 års Stockholmsförhandling.