HG Wessberg
Förhandlingsperson

HG Wessberg är utsedd till förhandlingsperson för 2013 års Stockholmsförhandling. HG är också ledamot av Europeiska revisionsrätten och var statssekreterare i regeringen 2006-2010, senast åt statsminister Fredrik Reinfeldt.

Catharina Håkansson Boman
Förhandlingsperson

Catharina Håkansson Boman är utsedd till förhandlingsperson för 2013 års Stockholmsförhandling. Catharina är även delägare och konsult på Boman Consulting AB och var tidigare stabschef och statssekreterare hos näringsminister Maud Olofsson.

Erik Bromander
Huvudsekreterare

Erik Bromander är huvudsekreterare på 2013 års Stockholmsförhandling. Erik kommer närmast från Näringsdepartementets Transportenhet. 

Telefon: 08-405 59 73
Mobil: 070-2102253

Anna Modin
Utredningssekreterare

Anna Modin är utredningssekreterare på 2013 års Stockholmsförhandling. Anna kommer närmast från Stockholms läns landsting där hon arbetade som regionplanerare på funktionen för tillväxt, miljö och regionplanering.

Telefon: 08-4052567
Mobil: 072-2177389 

Hans Rode
Utredningssekreterare

Hans Rode är ansvarig för att ta fram intressentanalyser och underlag som visar på nyttan för intressenterna samt i vilken omfattning de bör vara med och finansiera. 

Telefon: 08-4054277
Mobil: 072-2242458

Sven-Åke Eriksson
Utredningssekreterare

Sven-Åke Eriksson är utredningssekreterare vars fokusområde är de delar av utredningen som handlar om tunnelbanor. Sven-Åke kommer närmast från Trafikförvaltningen (SL) vid Stockholms läns landsting, och är utlånad till det här uppdraget.

Telefon: 08-4051521
Mobil: 072-2177859 

Peter Andersson
Ekonom

Peter Andersson är ekonom med ansvar för de finansiella kalkylerna och trängselskatteutformning på 2013 års Stockholmsförhandling. Peter är också ämnesråd på Finansdepartementets budgetavdelning.

Telefon: 08-405 57 53
Mobil: 070-2315040 

Louise Andersson
Strategisk kommunikatör

Louise Andersson arbetar med kommunikationen kring 2013 års Stockholmsförhandling. Louise arbetar också på Näringsdepartementets kommunikationssekretariat med infrastrukturministerns sakfrågor.

Telefon: 08-4053431
Mobil: 070-3086343 

Sandra Backlund
Digital kommunikatör

Sandra Backlund står för design och produktion av de digitala kommunikationsplattformarna för 2013 års Stockholmsförhandling. Sandra driver kommunikationsbyrån Sallyhill Kommunikation.

Kontaktuppgifter