Foto: Sandra Backlund, Sallyhill

VAD ÄR 2013 ÅRS STOCKHOLMSFÖRHANDLING?

2013 års Stockholmsförhandling är tillsatt av regeringen för att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur. Uppdraget går ut på att säkerställa ett snabbt genomförande av tunnelbaneutbyggnaden och en ökad bostadsbebyggelse med största möjliga samhällsekonomiska nytta. I uppdraget ingår också att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt och olika former av medfinansiering. Förhandlingsarbetet ska bidra till att en ny tunnelbanelinje byggs betydligt snabbare än den annars gjort.

HUR SER UPPDRAGET UT?

2013 års Stockholmsförhandling ska presentera en lösning för regeringen som bygger på att berörda kommuner, Stockholms läns landsting och staten är överens om tunnelbanesträckningar, finansiering och de nyttor som uppstår. För att åstadkomma detta samlar kommittén separata beslutsprocesser så som kommunal bostadsplanering, landstingets kollektivtrafikförsörjning och trängselskattfrågor.

I uppdraget ingår att ta fram en överenskommelse om en förlängning av tunnelbanan från station Kungsträdgården till Nacka. Här ingår också att ta fram ett förslag till finansiering av sträckan, samt eventuella anslutande åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen.

En tunnelbaneutbyggnad möjliggör en kraftigt utökad bostadsbebyggelse. Detta gäller i synnerhet områdena där tunnelbanan förlängs, men även i övriga angränsande områden. I uppdraget ingår att åstadkomma en kraftigt ökad bostadsbebyggelse längs den befintliga tunnelbanan.

En samlad bedömning av förslagets samhällsekonomiska lönsamhet ska redovisas för regeringen. I uppdraget ingår att lämna förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt och olika former av medfinansiering.

En överenskommelse mellan 2013 års Stockholmsförhandling, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun presenterades den 11 november. Läs mer om den här.

NÄR SKA UPPDRAGET REDOVISAS?

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 december 2013. Den första rapporten ska innehålla det underlag som regeringen behöver för att kunna ta beslut om den nationella planen för Sveriges transportsystem under våren 2014. Rapporten ska bland annat svara på frågorna om vad som ska byggas, hur mycket det kommer att kosta och vilka effekter det får för transportsystemet.

En slutrapport ska redovisas senast den 31 december 2014.

Läs om uppdragets delar här.