RAPPORTER OCH UNDERLAG

2014-05-13: Minnesanteckningar från styrelsemötet 2014-04-22

2014-04-22: Underlag till styrelsemöte 2014-04-22

2013-12-20: Utbyggd tunnelbana för fler bostäder - Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling

2013-11-11: Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling

2013-09-18: Stockholmsförhandligens yttrande över SOU 2013-34

2013-09-17: Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta

2013-09-16: Remiss: Framställan om förändrar trängselskatt i Stockholm (Fi2013/2867) 

2013-09-06: Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

2013-08-06: Komplettering: Östligare sträckning av avgreningen till Grön linje 

2013-08-06: Komplettering: Investeringskostnad vid utbyggnad från Kungsträdgården till Grön linje söderut före Tunnelbana till Nacka

2013-07-01: 2013 års Stockholmsförhandlingens rapport: Framställan om förändrad trängselskatt 

2013-06-28: Tunnelbana som investering i socialt kapital 

2013-06-26: Förändrade trängselskatter i Stockholm. Underlag för 2013 års Stockholmsförhandling 

2013-06-20: Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 

2013-06-05: Rapporter från Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting: 

TUB NACKA 2013-06-05

TUB Nacka, bilaga 1

TUB Nacka, bilaga 2 

TUB Nacka, bilaga 3 


TUB NORDOST 2013-06-05

TUB Nordost, bilaga 1

TUB Nordost, bilaga 2