Kuriosa om Stockholms bostadsbyggande

18 oktober 2013

Stockholms stad har fört statistik över sin bostadsproduktion sedan slutet på 1800-talet. Störst tillskott av bostäder var det under 1930- och 1940-talen. Även miljonprogrammets ”rekordår” 1965-1975 sticker ut i grafen ovan. Men därefter har bostadsbyggandet legat på en lägre nivå, trots att befolkningen ökat kraftigt i antal. Under tidigt 1900-tal byggdes betydligt fler smålägenheter än idag. I 2013 års Stockholmsförhandling ingår att stimulera bostadsbyggandet till - i ett historiskt perspektiv- ”normala” nivåer.

Källa data: Stockholms stad/Sweco (http://www.statistikomstockholm.se/images/stories/excel/Tabell%2026.1.htm)