Sekelskiftestunnlar

28 juni 2013

Foto: Sandra Backlund, Sallyhill

När den smalspåriga Djursholmsbanan hade elektrifierats och dragits fram till Engelbrektsplan kom det 1896 förslag om att låta banan fortsätta i en tunnel under Östermalm till en station vid Nybroviken. Stockholms stad sade nej, eftersom man befarade att tunneln skulle avleda grundvattnet och skada husen på den nybyggda Strandvägen.

Ett annat förslag från sekelskiftet 1900 gällde en tunnelbana från Värmdö till Lidingö. Den skulle gå i en tunnel under Saltsjön mellan Augustendal i Nacka och Blockhusudden på Djurgården, vidare över Djurgårdsbrunnskanalen till Lindarängen och Ropsten, där man kunde ansluta till en bana från Lidingö.

Johan Erséus, Stockholmsskribent.