Tidiga tunnelbanetankar

5 juni 2013

London, Budapest, Wien, Glasgow, Paris, Boston, Berlin – många städer hade fått tunnelbana före 1906, då ingenjör Erik Winell på civilministerns uppdrag började utreda frågan för Stockholm. Han presenterade 1908 ett tunnelbanesystem med trafik på egna banvallar utanför staden och i tunnlar inne i staden. En kommitté tillsattes och förordade två huvudlinjer: en östvästlig linje från Stadshagen via Gustaf Adolfs torg till Stadion, samt en nord-sydlig linje, som inte skulle behövas förrän långt senare.

1912 förklarade Stockholms Enskilda Bank, som kontrollerades av familjen Wallenberg, att man var beredd att bekosta byggandet av den öst-västliga tunnelbanan, som skulle kunna vara klar inom fem år. I gengäld ville man ha en 40-årig koncession på norrspårvägarna. K.A. Wallenberg blev i april 1913 den förste som tog upp tunnelbanefrågan i Stockholms stadsfullmäktige. Förslaget röstades dock ned med siffrorna 51–43.

Johan Erséus, Stockholmsskribent